Spire

En oppsummering av Stormøtet 2018

13.-15. april holdt Spire Stormøte i Oslo. Vi valgte nye tillitsvalgte, hva som vil bli hovedkampanjen vår for 2019, og vedtok flere resolusjoner. Her finner du noen av høydepunktene!

Fredag ettermiddag samlet både nye og gamle Spiremedlemmer fra hele landet seg i våre lokaler i Miljøhuset, for å blant annet diskutere ny politikk, målene for 2018 og velge nye tillitsvalgte.

Møtet ble åpnet ved leder Anna Karlssons tale, før Kjernegruppas beretning for 2017 ble lagt fram. Det er alltid fint å se tilbake på et helt år der vi har fått til veldig mye. Medlemsrekord, nesten 100 medieoppslag, en rekke debatter og andre arrangementer under klimasøksmålet, Verdens Beste Nyheter, å ha drevet vår egen parsell på Losæter og MatBeat - en feiring av verdens matdag, er bare noen få av tingene vi gjorde i 2017.

Fredag kveld fikk vi også besøk av Tuva Widskjold, leder for Changemaker, og Aksel Nærstad, som holdt hilsningstaler. Aksel Nærstad er æresmedlem i Spire, og var helt sentral i opprettelsen av Spire i 2004. Dagen ble avsluttet med en heftig vedtektsdebatt, med hele 17 endringsforslag!

Lørdag startet vi med resolusjonsdebatt. Alt fra karbonopptak i jord, til etisk klesproduksjon stod på agendaen. Tre timer senere hadde vi kommet oss gjennom resolusjonene:

- Bærekraftig klesproduksjon – hva og hvorfor
- Vi sier ja til en levende matjord!
- Klimafiksing
- Myr – viktig for klimaet globalt og nasjonalt
- Urban bistand
- Proteksjonisme og frihandel

Her kan du lese alle de nye resolusjonen vi vedtok.

Lørdag var også dagen for de store diskusjonene om neste års kampanje, politisk plattform, og alle organisasjonssekretærers høydepunkt: budsjett. Sist, men ikke minst, presenterte valgkomiteen sin innstilling for nye tillitsvalgte for den kommende perioden.

Etter møteslutt delte, tradisjon tro, deltakerne seg i to kveldens første timer; de som skrev endringsforslag i noen timer, og de som sang Britney Spears flerstemt. Det hevdes at det er første gang Britney Spears har blitt, ufrivillig, framført sjustemt.

Søndag var den store voteringsdagen. Takket være et rutinert ordstyrerbord kom vi oss gjennom på tiden, og hadde mer enn nok tid til å takke av gamle tillitsvalgte, og ønske de nye lykke til.

Fokus på matjord i 2019
Neste års store kampanje skal handle om levende matjord, og karbonopptak i jord. Dagens jordbrukspraksis med monokulturer, kunstgjødsel og sprøytemidler tømmer nemlig jorden for karbon, næring og biologisk mangfold.

Kampanjen kommer til å handle om å endre jordbrukspraksisen, som ved å innføre vekstskifte, mindre jordbearbeiding og kontinuerlig grønt plantedekke. Da vil man øke karboninnholdet i jorda og dermed være en positiv kraft i kampen mot klimaendringer. Et høyt innhold av karbon i jorda er også viktig for blant annet flomsikring, jordfruktbarhet og klimatilpasning.

Flere store mål
Vi har et mål om å øke medlemstallet ytterligere i år, og skal også jobbe for å skaffe flere lokallag. Vi skal fortsette å plage politikere når de foreslår vedtak som ikke tar de store utfordringene vi står overfor på alvor, og vi skal være behjelpelige med innspill på hva de burde gjøre i stedet. Vi skal arrangere seminarer, debatter, komme i media minst 100 ganger, delta på plastrydding, avholde en høstkampanje, holde foredrag på skoler og utdanningsinstitusjoner, vise filmer og dele ut avisen Verdens Beste Nyheter. Sånn for å nevne noe!

Nye tillitsvalgte
Et Stormøte er aldri komplett uten nye tillitsvalgte. Vi er stolte av å kunne presentere Hege Skarrud som Spires nye leder for de to kommende årene. Med seg på laget har hun Ane Serreli og Ida Morén Strømsø, som henholdsvis organisatorisk og politisk nestleder. Også i Spires Kjernegruppe er det flere nye navn som dere vil bli bedre kjent med. Nå venter det en overlappingsperiode fram til midten av mai, før de nye trår til.

Vil du bli med i Spire, og ta del i alle planene vi har for 2018?
Meld deg inn her!