Spire

Bli med i et av Spires politiske utvalg!

Er du opptatt av miljø og bærekraftig utvikling? Brenner du særlig for et av Spires hovedtemaer: klima og miljø, internasjonalt samarbeid, matsikkerhet, internasjonal handel eller bærekraftige byer? Vil du jobbe med informasjon og politikk? Bli med i et av våre politiske utvalg, da vel!

Spires sentrale fagpolitiske utvalg
Sentralt i Oslo finner du Spires seks politiske utvalg: matutvalget, klimautvalget, handelsutvalget, byutvalget, internasjonalt utvalg og kampanjeutvalget. Utvalgene er eksperter på sine felt og jobber med politikere, media, organisasjoner og unge voksne for å spre kunnskap og engasjement for miljø- og utviklingsspørsmål.

Alle Spires utvalg er basert på frivillig innsats og jobber med å arrangere og delta i debatter, utarbeide og holde foredrag, skrive kronikker og leserinnlegg, komme med innspill til nasjonal og internasjonal politikk, delta på konferanser og seminarer, samt representere Spire i interessante faglige nettverk. Utvalgene fungerer som fagressurser for resten av organisasjonen. Dersom du vil fordype deg i ett av Spires politiske temaer, er utvalgene stedet for deg.

Matutvalget jobber med tema som internasjonal matsikkerhet og norsk jordbrukspolitikk, og driver mye med foredragsvirksomhet over hele landet. I høst skal matutvalget delta på FNs matsikkerhetskonferanse, og jobbe med å bygge bro mellom landbruk og klimapolitikk. De trenger flere med på laget som kan løfte diskusjonen om bærekraftig jordbruk både nasjonalt og internasjonalt. Ta kontakt med koordinator Ida (idamarie@spireorg.no) om du har spørsmål og for info om møtetider!

Klimautvalget følger norsk og internasjonal klimapolitikk tett. Utvalget jobber opp mot FNs klimaforhandlinger som i år skal være i Chile, og er en del av et stort internasjonalt ungdomsnettverk for å få på plass en mer ambisøs og rettferdig klimapolitikk. Dette halvåret skal klimautvalget sende to representanter til klimaforhandlingene, samt jobbe med en nylig vedtatt resolusjon om rettferdig klimapolitikk i Norge. Ta kontakt med koordinator Karoline (karoline@spireorg.no) om du har spørsmål og for info om møtetider!

Handelsutvalget holder seg oppdatert på handelsspørsmål. Utvalget jobber for en mer rettferdig handelspolitikk som hverken favoriserer rike lands interesser over fattige lands muligheter til å styre over egen politikk, eller ødelegger klima og miljø. I høst skal handelsutvalget lage et dagsseminar om bærekraftig handel, samt jobbe med alternativ økonomi. Ta kontakt med koordinator Caroline (caroline@spireorg.no) om du har spørsmål og for info om møtetider!

Byutvalget jobber med miljømessige, sosiale og samfunnsmessige problemstillinger knyttet til bærekraftig utvikling i byer i Norge og globalt. Utvalget jobber i høst med en tegneserie om medvirkning, en forskrift om medvirkning og for å sette urban bistand i norsk utviklingspolitikk på agendaen. Ta kontakt med koordinator Martin (martin@spireorg.no) om du har spørsmål og for info om møtetider!

Spires internasjonale utvalg jobber tett med Spires største internasjonale partner, NfYD i Malawi. Spire har et årlig utvekslingsprosjekt med NfYD som utvalget opprettholder den faglige utvekslingen med. Det kommende halvåret skal utvalget jobbe med ung medvirkning i utviklingspolitikken, herunder blant annet ferdigstille en rapport om status for unge i arbeid i Malawi, arrangere debatt om temaet, samt gå i lobbymøter med politikere og koordinere arbeidet med NfYD. Ta kontakt med koordinator Mari (international@spireorg.no) om du har spørsmål og for info om møtetider

Kampanjeutvalget arbeider med å utforme Spires neste store kampanje. Kampanjen tar for seg den feilslåtte teknologioptimismen som hemmer store deler av dagens klima- og miljøpolitikk. Her har du mulighet til å sette deg inn i et spennende tema, og bruke kreative egenskaper for å fremme et viktig budskap. Kontakt kampanjeleder Hanna (hanna@spireorg.no) om du har spørsmål og for info om møtetider

Verdens Beste Nyheter er et samarbeidsprosjekt vi i Spire har sammen med SAIH og Changemaker. Her arbeider vi for å også spre gode nyheter om framskritt som gjøres i verden. På en kampanjedag på høsten (i år 27. september) gjør vi også flere arrangementer samtidig som vi deler ut Verdens Beste Nyheter-avisa i over 50 byer i hele Norge! Om du liker å spre gode nyheter, lage arrangementer, skrive i avis og/eller koordinere frivillige, er Verdens Beste Nyheter riktig for deg!

Hva får du igjen?
Som aktiv i et av Spires politiske utvalg vil du få muligheter til å utvikle deg faglig, spre kunnskapen din ut til Norges befolkning, og du vil få jobbe direkte opp mot politikere og myndigheter for å påvirke politikk, både i Norge og internasjonalt. Du vil i tillegg bli kjent med mange andre engasjerte mennesker, få viktig organisasjonserfaring, og utvide nettverket ditt. Ikke minst blir du med i en bevegelse for en bedre og mer rettferdig verden, og får oppleve hvordan det er å bidra til samfunnsendring!

Vi inviterer til introkveld for interesserte onsdag 21. august klokka 17:00, på Uglebo på Blindern! Vi vil gjøre en introduksjon av Spires politiske saker, utvalg og lokallag sånn at du får all informasjon du trenger for å bestemme deg for hvor i organisasjonen du ønsker å engasjere deg. Etterpå kan du bli for en kaffe eller øl og snakke mer med de forskjellige utvalgene og lokallaget mens du spiser pizza (vi spanderer pizzaen).