Spire
Joda, vi jobber kanskje mest fra Oslo, men liker å komme oss ut til resten av landet også.

Bli med i Spires politiske utvalg!

Er du opptatt av miljø og bærekraftig utvikling? Brenner du særlig for ett av Spires hovedtemaer: klima & miljø, matsikkerhet, internasjonal handel eller bærekraftige byer? Vil du jobbe med informasjon og politikk? Bli med i et av våre politiske utvalg, da vel!

Spires sentrale fagpolitiske utvalg
Sentralt i Oslo finner vi Spires politiske utvalg. Utvalgene er eksperter på sine felt og jobber med politikere og media for å spre kunnskap og engasjement for miljø- og utviklingsspørsmål. Alle Spires utvalg jobber med delta og rapportere fra debatter, utarbeide og holde foredrag, skrive kronikker og leserinnlegg, komme med innspill på nasjonal politikk, samt representere Spire i interessante faglige nettverk. Utvalgene fungerer også som fagressurser for resten av organisasjonen. Dersom du vil fordype deg i ett av Spires temaer, er et utvalg stedet for deg.

Matutvalget jobber med tema som internasjonal matsikkerhet og norsk jordbrukspolitikk, og driver mye med foredragsvirksomhet over hele landet. I vår skal matuvtalget fokusere ekstra på urbant landbruk og matsikkerhet og trenger flere med på laget som kan løfte diskusjonen både nasjonalt og internasjonalt.

Klimautvalget følger norsk og internasjonal klimapolitikk tett. Utvalget jobber opp mot FNs klimaforhandlinger, og er en del av et stort internasjonalt ungdomsnettverk for å få på plass en mer ambisøs og rettferdig klimapolitikk. Et av hovedtemaene som klimautvalget jobber med er klimarettferdighet. I vår skal de også arrangere en en-dags miljøfestival i Oslo som heter Klimapiknik, samt at de skal ha en utstilling som heter Hva vil gå tapt!

Handelsutvalget holder seg oppdatert på handelsspørsmål. I handelsutvalget vil du sammen med dyktige og engasjerte mennesker lære mer om internasjonal handel, og hvordan vi kan få en mer rettferdig handelspolitikk som ikke favoriserer rike lands interesser over fattige lands muligheter til å styre over egen politikk. I høst skal handelsutvalget lage et dagsseminar om handelsavtaler og hvordan de påvirker mennesker og miljø i dag, og hvilke avtaler vi ønsker i morgen.

Byutvalget jobber med miljømessige, sosiale og samfunnsmessige problemstillinger knyttet til bærekraftig utvikling i byer i Norge og globalt. Byutvalget jobber blant annet med medvirkningsprosesser, og med å få flere til å bli kjent med den globale handlingsplanen for bærekraftig byutvikling, New Urban Agenda. I år jobber de også politisk for å øko fokuset på urban bistand i norsk utviklingspolitikk.

Spires internasjonale utvalg jobber tett med Spires største ineternasjonale partner, NfYD i Malawi. Spire har et årlig utvekslingsprosjekt med NfYD, og har nå to delegater som jobber i Malawi sammen med to delegater fra NfYD. I april kommer alle deltagerne til Norge, og vil jobbe tett med IU om et prosjekt som handler om hvordan vi skaper gode arbeidsplasser i Sør. Inntil da jobber også internasjonalt utvalg mye med landransproblematikk. ​

Kampanjeutvalget arbeider med å utforme Spires neste store kampanje, som i år handler matjord og hvordan økt karbon i jorda er godt for både matproduksjon og klima! Er du glad i å planlegge ulike arrangementer, tilpasse et politisk budskap etter ulike målgrupper, og lage planer for politisk gjennomslag? Da er kampanjeutvalget stedet for deg!

Verdens Beste Nyheter er et samarbeidsprosjekt vi i Spire har sammen med SAIH og Changemaker. Her arbeider vi for å også spre gode nyheter om framskritt som gjøres i verden. På en kampanjedag på høsten gjør vi også flere arrangementer samtidig som vi deler ut Verdens Beste Nyheter-avisa i over 50 byer i hele Norge! Om du liker å spre gode nyheter, lage arrangementer, skrive i avis og/eller koordinere frivillige, er Verdens Beste Nyheter riktig for deg!

Bli med!
Som aktiv i et av Spires politiske utvalg vil du få muligheter til å utvikle deg faglig, spre kunnskapen din ut til Norges befolkning, og du vil få jobbe direkte opp mot politikere og myndigheter for å påvirke politikk, både i Norge og internasjonalt. Du vil i tillegg bli kjent med mange andre engasjerte mennesker, få viktig organisasjonserfaring, og utvide nettverket ditt. Ikke minst blir du med i en bevegelse for en bedre og mer rettferdig verden, og får oppleve hvordan det er å bidra til samfunnsendring!

Vi inviterer til introkveld for interesserte mandag 4. februar, på Uglebo på Blindern! Vi vil gjøre en introduksjon av Spires politiske saker, utvalg og lokallag sånn at du får all informasjon du trenger for å bestemme deg for hvor i organisasjonen du ønsker å engasjere deg. Etterpå kan du bli for en kaffe eller øl og snakke mer med de forskjellige utvalgene og lokallaget mens du spiser pizza (vi spanderer pizzaen). Disse kveldene er også en flott anledning for alle som har vært aktiv en stund allerede å bli bedre kjent med Spire og andre aktive medlemmer.

Hvis du ønsker å bli med i et av våre utvalg og ikke kan komme på noen av introkveldene, send en e-post til politisk nestleder Ida, på ida@spireorg.no, med litt informasjon om deg selv og hvilket utvalg du er interessert i!

Utenfor ring tre i Oslo?
Hvis du ikke bor i Oslo kan du engasjere deg i av Spires 9 lokallag. Hvis det ikke finnes et lokallag der du bor kan vi hjelpe deg med å starte et. Ta i så fall kontakt med vår organisasjonsrådgiver Aurora på aurora@spireorg.no. Hvis du har andre spørsmål kan du alltid ta kontakt med organisasjonssekretær Mathias på mathias@spireorg.no, eller ta en telefon i kontortiden til 23 10 95 93.