Spire

Bli med på såfrøaksjonen 2014!

GMO skader økosystemene våre og gir et fåtall store selskaper enormt mye makt. Bli med på årets såfrøaksjon og spre kunnskap om hvorfor vi kjemper for et fortsatt GMO-fritt Norge!

Tenker du ofte på hvor maten din kommer fra? Ikke bare hvor den har blitt dyrket, men kanskje heller hva den har vært før den kommer til middagsbordet eller kjøleskapet ditt. Alt som vokser og gror starter som en liten spire, og spiren har jo i sin tur en gang vært et frø.


Bøndene passer på frøene våre, og etter innhøsting plukkes de beste ut for å sås igjen neste år. Slik har planter blitt forbedret, forandret og tilpasset forskjellige steder over lang, lang tid. Dette kalles for planteforedling og er hva som har skapt det biologiske mangfoldet vi har, og er utrolig viktig når det kommer til å sikre at det alltid finnes levedyktige og næringsrike plantevekster.

 

GMO: Genmodifiserte organismer

Genmodifisering er en måte å gjøre så og si det samme, men i et laboratorium. Et ønsket gen fra en art kan settes inn i en annen. En genmodifisert organisme (GMO), er en plante eller et dyr som har fått sine arveegenskaper endret ved bruk av slik genteknologi. Man kan for eksempel sette inn et gen fra en bakterie i en gris, eller man kan ta et gen fra en flyndre og sette det inn i en tomat.

 

Dette høres kanskje spennende ut, og i teorien åpner dette for uendelige muligheter hvor vi kan skape planter som klarer å vokse i svært vanskelige forhold, eller lage ekstra næringsrike matplanter. Virkeligheten ser dog helt forskjellig ut.

 

Uønskede konsekvenser  

Siden GMOer er skapt i et laboratorium og er et “produkt” tas de også patent på, hvilket fører til at de som dyrker disse plantene mister retten til å spare på frø fra dem for neste års såing. Isteden må bønder kjøpe nytt såfrø hvert år. Så langt finnes det et fåtall store såfrøselskaper som har rettighetene til genmodifisert mais, bomull, raps og soya. Disse er genmodifisert til enten å tåle sprøytemidler eller til selv å produsere insektgift. Sprøytemiddelet disse plantene tåler, lages av det samme selskapet som selger frøene. Dette resistente genet har, gjennom uønsket kryssing, nå spredt seg til andre plantesorter, og det finnes nå mange sprøytemiddelresistente ugress. Dette fører til enda høyere bruk av sprøytemiddel. I tillegg vet vi veldig lite om konsekvensene av slike organismer i et lengre tidsperspektiv.

 

Hvorfor nei til GMO?

GMO fører til økt bruk av plantevernmiddel hvilket er farlig både for våre økosystem og de som jobber med dem. Det fører til at bønder mister den viktige oppgaven med å foredle og tilpasse nye varianter av matplanter. Dette reduserer det biologiske mangfoldet og gjør bønder i stor grad avhengig av noen få store selskaper som kontrollerer det meste av markedet. GMO oppmuntrer til stordrift og et lite bærekraftig landbruk!

 

GMO-fri framtid i Norge?

I Norge er GMOer ikke tillatt som mat enda, og det er hverken lov å dyrke GMOer eller å importere dem. Men søknader om å få tillatelse kommer stadig inn til norske myndigheter og akkurat nå ligger det to søknader om bruk av genmodifisert mais inne.

 

Det er viktig å vise at GMO og biologisk mangfold er relevant for alle, og det er viktig å markere motstand mot GMO ut fra dagens kunnskapsstatus, siden det er knyttet så stor usikkerhet rundt slike organismer. Samtidig bør vi sette søkelys på det større mangfoldet av plantesorter som danner grunnlaget for planteforedling og matproduksjon, og som det gjelder å bevare og bruke hvis vi skal møte fremtidens utfordringer med hensyn til klima og miljø.

 

Årets aksjon: appeller, såing og underholdning

Vi møter opp på tre forskjellige gårder på Østlandet i år; Kongsgården, Ommang og Alm Østre. Her blir det blir appeller, underholdning og lett servering. Deretter skal vi så et jorde sammen, som en symbolsk handling for å så spiren for en GMO-fri framtid. Vi vil spre kunnskap om hvorfor det er viktig at Norge forblir GMO-fritt, og vise at vi vil verne om bønders rettigheter til sin egen produksjon.

 

Du kan delta på hele tre aksjoner i år:

22. mai Bygdø Kongsgård, kl. 18.00

24. mai Ommang Søndre, kl. 11.00

25. mai Alm Østre, kl. 11.00.

 

 

Mer informasjon og påmelding

 

 

 


- Matutvalget i Spire