Spire

Bli med på Spires nye kampanje: Soya til besvær

Spires neste kampanje skal ta for seg konsekvensene av norsk soyaimport og fremme bærekraftige alternativer til soya. Kampanjen blir et samarbeid mellom mat- og handelsutvalget, og vi vil ha flere med i arbeidet! Er du med?

På Stormøtet ble kampanjen med arbeidstittelen “Soya til besvær” valgt som Spires hovedsatsning neste år. Kampanjen skal belyse de problematiske sidene ved norsk soyaimport og hvordan produksjonen bidrar til miljøødeleggelser og landran i Brasil. Samtidig skal kampanjen legge frem alternativer til soya som er bedre både for miljøet, norske bønder og den brasilianske lokalbefolkning.

Kampanjen blir et samarbeid mellom mat- og handelsutvalget, men tar sikte på å inkludere alle deler av organisasjonen sentralt og lokalt. Vi vil tilnærme oss problematikken fra flere perspektiver, og jobbe med å lage en helhetlig kampanje. Kampanjen varer høsten 2014 og våren 2015, og forarbeidet begynner nå!

Har du lyst til å engasjere deg i Spire? Er du interessert i bærekraftig jordbruk, matsikkerhet, landran og landrettigheter, eller matproduksjon i et klima- og miljøperspektiv? Vil du planlegge kule arrangementer, bygge brede samfunnsallianser, sette den politiske dagsorden og skape debatt i Norge om hva slags landbruk vi bør ha? Bli med å gjennomføre Spires neste viktige kampanje!

Ta kontakt med kampanjeleder Siri Haugan Holden på epost siri.haugan.holden[a]gmail.com om du vil være med eller har spørsmål.

Bakgrunnsinformasjon:

Hvorfor er soya problematisk?
I 2011 importerte Norge 420 000 tonn soya til kraftfôr i husdyrproduksjon. I tillegg importerte opprettsnæringen soya til fiskefôr direkte fra utenlandske fôrprodusenter. Det er flere grunner til at Spire er så kritisk til soya. Soyaproduksjonen er den viktigste årsaken til avskogingen av Amazonas, og produksjonen øker. Selskapet som står for mesteparten av norsk soyaimport til kraftfôr, Denofa, har ikke produksjon i avskogingsområder, men norsk soyaimport bidrar likevel til å øke etterspørselen etter soya. Den økte etterspørselen fører til at storskala soyaplantasjer ekspanderer direkte inn i Amazonas, samtidig som de overtar allerede oppdyrket jord fra småbønder som blir presset ut i marginale områder i regnskogen. Norge bidrar dermed indirekte til å legge økt press på regnskogen.

Brasils ekspanderende landbruk kommer også i konflikt med lokalbefolkningen som blir skviset vekk fra landet sitt, og ekspansjonen av soyaplantasjer har fordrevet millioner av mennesker siden 1970-tallet. Landran svekker småbønders matsikkerhet og øker fattigdommen til allerede marginaliserte grupper. Landran er et sentralt politisk arbeid for Spire og et av aspektene kampanjen skal undersøke er hvorvidt norsk soyaimport direkte fører til landran.

Avhengigheten av soya gjør oss sårbare og truer norsk matsikkerhet. Norsk matproduksjon ville kommet i en stor krise dersom det blir problemer med forsyningene av soya fra Brasil. Svakere avlinger grunnet klimaendringer i Brasil og Argentina kan føre til eksportstans. Klimaendringene krever at Norge tar ansvar for å produsere mer mat basert på norske ressurser.

Det finnes også gode helsemessige grunner til å redusere bruken av soya. I den vestlige verden har vi et for høyt inntak av omega-6 fettsyrer i forhold til omega-3 fettsyrene. Soyaolje i kraftfôr har betydelig høyere andeler omega- 6 enn omega-3 fettsyrer, noe som er ernæringsmessig dårlig for forbrukeren.

Alternativer til soya
Spire er en sterk forkjemper av å finne gode løsningsalternativer for å sikre en bærekraftig norsk matproduksjon. Mange norske bønder er skeptiske, men bruker soyakraftfôr fordi det er billigst. Et sentralt mål med kampanjen vil være å kreve at norske ressurser i større grad skal bli tatt i bruk. Forskning viser at uttaket av fôrressurser i norsk utmarksbeite kan fordobles. Økt bruk av norskprodusert raps og erter kan erstatte soya. I framtiden kan proteinrike alger og tang fra norsk havbruk brukes i husdyrfôr. En veldig god måte å redusere bruken av soya er selvsagt også å spise mindre kjøtt, noe som er både sunt og miljøvennlig. Mulighetene finnes, men det krever en klar omlegging av rådende landbrukspolitikk, mer midler til forskning og økt bevissthet blant forbrukere.

Kampanjen
Denne kampanjen vil kunne samle mange organisasjoner og individer om en felles sak. Vi skal jobbe for å få støtte fra bondeorganisasjoner, miljøorganisasjoner, rettighetsorganisasjoner og utviklingsorganisasjoner. Basert på vår tidligere kampanjer om landran og debatt om soyaproduksjon vet vi at det er et tema som engasjerer mange. De færreste ønsker et lite bærekraftig jordbruk som går på bekostning av folk og miljø.

Kampanjen skal bygge på et solid kunnskapsgrunnlag, og det første vi skal jobbe med er å samle inn informasjon om problemet og gode handlingsalternativer. Kampanjen skal lage en rapport som bygger på feltarbeid i Norge, og om vi får innvilget søknad om midler, et feltarbeid i Brasil. Deltakere til eventuelle feltarbeid vil bli utlyst senere. Vi har allerede nå fastsatt et møteseminar på Globaliseringskonferansen om “Soyaimport og landran i Brasil” sammen med Latinamerikagruppene. I kampanjeperioden skal vi ha rapportlansering, debatt, kick-off fest, underskriftskampanje, aksjoner og mye mer. Det blir både gøy, spennende og utfordrende!

 

Skrevet av Eivind Breidlid,
Spire
s handelsutvalg