Spire

En tredje vei i norsk landbruk?

Regjeringen leverte sin jordbruksmelding før jul og den er nå til behandling i Stortinget. Spire og resten av organisasjonene bak Alliansen ny landbrukspolitikk mener regjeringens melding ikke holder mål. Vår alternative landbruksmelding er vårt bidrag til å snu debatten.

Torsdag 30. mars lanserte Alliansen ny landbrukspolitikk (ANL) den alternative landbruksmeldingen på Sentralen i Oslo. ANL er en allianse bestående av flere miljøorganisasjoner og ungdomspartier. Med konserter, debatt, appeller og hjemmelaga pynt markerte vi at norsk landbruk må stake ut en ny kurs. Norsk mat skal bli produsert på norske ressurser, og på en bærekraftig måte.

Ifølge FNs mat og landbruksorganisasjon, FAO, må en bærekraftig matproduksjon sikre næringsrik og tilstrekkelig med mat til alle, uten å redusere muligheten for fremtidige generasjoner til det samme. Dagens norske landbruk er ikke bærekraftig på sikt. Tunge maskiner som fører til jordpakking, brakklegging av jord og færre dyr på beite er med på å utarme jorda og truer det biologiske mangfoldet. Matjorda må forvaltes på en måte som gir grunnlag for matsikkerhet, både nå og i framtiden. Da må vi ta landbrukspolitikken i en ny retning. 

Ofte blir vi som ønsker en ny landbrukspolitikk møtt med påstanden om at vi bare har to valg. Enten så fortsetter vi retningen vi er på vei, mot færre og større gårdsbruk, stor grad av importert fôr og større maskiner. Hvis ikke må vi legge ned norsk landbruk.

Det mener vi er helt feil. Det finnes en tredje vei, med bedre løsninger både for nåtida og framtida. Norge har et globalt ansvar for å produsere den maten vi kan for å bidra til verdens matfat. Vi må begynne å snakke om arealeffektivitet, og ikke bare økonomisk effektivitet.

Kathrine Kinn, som har koordinert arbeidet med den alternative meldingen sier:

- Landskapet og klimaet vårt er ikke egnet for at vi skal være størst. Vi bør heller prøve å bli best – best på å produsere trygg og sunn mat. Gårdsdrifta må ta utgangspunkt i det lokale ressursgrunnlaget og forvalte jorda med tanke på langsiktighet. Både større og små gårdsbruk kan få til dette.

Et annet sentralt poeng i meldingen er bruk av beitemark. Norge har enorme gressressurser vi ikke tar i bruk i dag. Vi mener det er en stor svikt i systemet når det er mer lønnsomt for bonden å basere produksjonen sin på importert kraftfôr med soya fra Brasil, enn gresset utenfor låvedøren. Norsk landbrukspolitikk må gjøre det lønnsomt å bruke lokale ressurser.

Kathrine fortsetter:

- Vi vil ha en helt ny kurs for landbrukspolitikken. Det overordnede målet er å øke den reelle selvforsyningsgraden. Vi må utnytte de ressursene vi har her, i stedet for å importere fra land som har en svært skjev jordfordeling. Det har med solidaritet og rettferdighet å gjøre, men også av hensyn til klima og biologisk mangfold må vi ta mer av vårt eget areal i bruk.

Les hele meldingen, med alle våre forslag til endringer i landbrukspolitikken på ANL sine nettsider.

Alliansen ny landbrukspolitikk består av:
Spire
Sosialistisk Ungdom
Biologisk-dynamisk forening
Natur og Ungdom
Grønn Ungdom
Rød Ungdom
Norges Bonde- og Småbrukarlags Ungdomsutvalg
Attac Norge (støttemedlem)