Spire

God jul fra Spire!

Julen er her og året går mot slutten. Spire ønsker alle medlemmer, støttespillere, venner og følgere en riktig god jul!

Vi kan se tilbake på et hendelsesrikt 2017. Spire har satt både klimarettferdighet, bærekraftig matproduksjon, internasjonal handel og urbanisering på agendaen gjennom vår informasjonsvirksomhet og vårt politiske arbeid.

Gjennom samarbeidet med Kisilu Musya, småbonden og klimaaktivisten fra Kenya, har vi oppfordret det norske folk til å bli med i arbeidet for en mer rettferdig klimapolitikk. Spire har vist dokumentaren «Thank you for the rain» av Kisil og Julia Dahr fra Differ Media, over hele landet slik at hundrevis av ungdom har fått høre Kisilus historie, en historie om hardt arbeid, storpolitikk og håp fra klimaendringenes frontlinje. Kisilu var også på besøk i Norge og vi arrangerte flere visninger hvor Kisilu var tilstede for å snakke med publikum om sitt arbeid.

For å få ut budskapet vårt til enda flere har vi startet opp et pilotprosjekt sammen med lærerne på Asker videregående skole, med hjelp av penger fra Den naturlige skolesekken. Sammen har vi utviklet et undervisningsopplegg hvor elevene får lære om klimaendringer, klimapolitikk og hvordan vi som enkeltmennesker kan være med å skape endring både på individnivå så vel som lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Med «Thank you for the rain» som utgangspunkt, og med hjelp av Ducky, en digital plattform hvor elevene loggfører egne klimatiltak og ser den samlede effekten av alle tiltakene til en klasse eller en skole, ønsker vi å skape bedre forståelse for klimaendringene og klimarettferdighet, og inspirere til engasjement heller enn apati og likegyldighet! Neste år satser vi på å videreføre dette pilotprosjektet også til andre skoler.

I november var vi med på Klimasøksmål Arktis, rettsaken hvor staten blir saksøkt på grunnlag av oljeboring i Arktis. Både før og under rettsaken 13.-23. november holdt Spire arrangementer for å sette søkelys på rettsaken og ikke minst paragraf 122 i Norges grunnlov, som nå prøves i retten for først gang. Både Spire Bergen og Spire Ås holdt såkalte «mock trials», en slags simulering av rettsaken, og Spire Stavanger arrangerte stort seminar med blant annet Norsk olje og gass representert i panelet. Dommen er ventet å komme i begynnelsen av januar, og vi venter med spenning på hva utfallet vil bli.

Vi har også jobbet hardt for en endring i norsk jordbrukspolitikk. Gjennom Alliansen Ny Landbrukspolitikk, en allianse av flere ulike miljø-, og landbruksorganisasjoner og ungdomspartier, har vi blant annet vært med på å lage en alternativ landbruksmelding som staker ut kursen for en mer bærekraftig landbrukspolitikk.

Vi har produsert en flott brosjyre som forklarer handelsavtaer i korte trekk på en enkel og forståelig måte. Denne har blitt spredd til Spires medlemmer og på skoler, butikker og caféer men kan også lastes ned her. Vi satte søkelyset på urban matproduksjon i forbindelse med Verdens matdag og det årlige arrangementet MatBeat i samarbeid med Botanisk hage - og vi har hatt en utstilling om «Retten til byen» på Losæter i Oslo, hvor flere kunstnere stilte ut sin tolkning til dette begrepet. Vi har også klart å sette verdens nye handlingsplan for bærekraftig byutvikling «New Urban Agenda» på den politiske dagsorden gjennom en rekke leserinnlegg og politiske innspill på Stortinget, noe som har resultert i et vedtak fra Stortinget om at Regjeringen må komme med en plan for implementering av denne viktige handlingsplanen! Internasjonalt har vi jobbet med å sette likestilling på agendaen i klimapolitikken, ved å samarbeide med ungdomsnettverket YOUNGO på FNs klimaforhandlinger, hvor Spire har vært tilstede både i mai og i desember.

Ikke minst har Spire i år hatt en formidabel medlemsvekst! Spire har nå nesten 1000 medlemmer totalt og mer enn 700 medlemmer som er under 26. Dette er en stor milepæl for organisasjonen, og vil også gi oss en langt mer forutsigbar økonomisk situasjon i årene fremover. Medlemstallet bestemmer hvor mye vi kan oppnå, hvor mye støtte vi får andre steder, og gir oss slagkraftighet og tyngde. Spires medlemmer har gjennomført en helt fenomenal vervedugnad i året som har gått. Tusen takk til alle som har vervet, og så klart også til alle som har blitt nye medlemmer. Dere er veldig velkomne med på laget!

Vi er stolte over alt vi har fått til, og veldig glade for at vi nå står sterkere enn noensinne på veien fremover. Nå skal vi slappe litt av i julen, men kommer tilbake på nyåret klare for å ta fatt på nye oppgaver. Spirekontoret holder stengt mellom 22. desember og 4. januar. Hvis du trenger å få tak i oss og det ikke kan vente kan du alltid kontakte Spires leder Anna på telefonnummer 46374292.

God jul og godt nyttår!

P.S. Skal 2018 bli året hvor du blir med på kampen for å gjøre verden mer rettferdig og bærekraftig? Les mer her om hvordan du kan bli støttemedlem i Spire (50 kr), bli fastgiver, eller ta steget fullt ut og bli aktiv i ett av Spires lokallag eller utvalg!