Spire

Fremmer felles politiske krav

Spire har sammen med Bondelaget, Bygdeungdomslaget, Naturvernforbundet og Natur og Ungdom lansert fem politiske krav for å begrense norsk soyaavhengighet og øke bruken av norske ressurser.

>

Månedens Spire

The spire of the month is Momoka, one of many international students volunteering in Spire.

>

Inkonsistent og usolidarisk GMO-politikk

Miljødirektoratet anbefaler at Norge tillater import av den genmodifiserte maisen med det klingende navnet MON810. Men direktoratet mener ikke sorten bør kunne dyrkes her til lands - av miljøhensyn.

>

Månedens Spire

Bli kjent med Jela! Når hun ikke er opptatt med mastergraden sin, jobber hun for mer rettferdige spilleregler i det internasjonale markedet. For ei dame! Ikke rart at vi kåra henne til månedens Spire i februar.

>

Soyalandet - les rapporten her!

Spire er aktuell med rapporten ”Soyalandet - den norske soyaavhengigheten - og veien ut”. Rapporten tar for seg politiske løsninger for å øke bruken av norske ressurser og dreie norsk matproduksjon i en mer bærekraftig retning.

>