Spire

MatBeat en suksess

Torsdag 16. oktober ønsket Utviklingsfondet, FIAN og Spire velkommen til Matbeat - en markering av verdens matvaredag!

Feiringen satte fokus på retten til mat og stilte spørsmålene hva innebærer retten til mat? Hva hindrer oss i å sikre alle mennesker nok mat? Og hva slags produksjonssystem for mat trenger vi for å brødfø alle mennesker på en bærekraftig måte? 

Mat er en grunnleggende menneskerettighet som vi ikke kan leve uten, og selv om det produseres nok mat til alle i verden er det om lag 800 millioner mennesker som sulter. Tilgangen på mat er ikke jevnt fordelt, og derfor dør noen av sult - mens andre lever i overflod. Dette er et stadig viktigere tema som engasjerer - og svært mange hadde møtt opp for både å diskutere og reflektere. 

Appellantene delte inspirerende ord og John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International Norge, innledet med at antall sultne mennesker er altfor mange og situasjonen blir naturligvis vanskeligere i takt med en økende verdensbefolkning. Retten til mat er ikke veldedighet - det er en menneskerett sa Egenæs. Arild Hermstad leder for Framtiden i våre hender påpekte blant annet hvor effektivt investeringer i landbruk er for bekjempelse av fattigdom, det er hele fire ganger så effektivt som å investere i andre sektorer når det gjelder fattigdomsbekjempelse. Aina Bartman daglig leder for Bondens marked, fremmet et ansvar som pålegges ved handel; handelsinteresser må ha vikeplikt når de møter ikke-kommersielle interesser. Bartman møtte også stort engasjement fra salen med uttalelser som "målet er ikke billigst mulig - men riktig pris på maten" og "man kan ikke drive et landbruk der vi tror vi kan presisjonsbombe naturen og at naturen ikke tar hevn".  

Mellom engasjerende appeller spilte tre ulike band; At Your Leisure, Mio og Gatas Parlament. 

I tillegg til gode konserter og engasjerende appeller bød MatBeat på to utstillinger. Elisabeth Medbøe presenterte sitt kunstprosjekt «Dialogbord». Installasjonene vakte oppsikt og lyktes i å skapte diskusjon og samtale blant publikum. Fotoutstillingen "Frihet til å drømme" er en del av kampanjen til Utviklingsfondet #MerEnnMat og viser menneskers personlige erfaringer som illustrer hvor effektivt investering i landbruk kan være i redusering av global fattigdom. Bærekraftig landbruk bidrar til bedre levekår for fattige familier; det skaper inntekter, det reduserer sårbarhet for klimaendringer og bønder får også mulighet til å velge som de vil fortsette å være bønder eller ei. Det handler om mye mer enn mat - det handler også om drømmer. Fotografiene til fotoutstillingen er tatt av Julie Lunde Lillesæter.

 

Skrevet av Maria Elisabeth Lausund