Spire

Norge stikker kjepper i hjulet for fremtidige generasjoner

Tro det eller ei: Samtidig som Erik Solheim går av som Miljø- og Utviklingsminister blokkerer Norge et forslag om opprettelsen av en Ombudsperson for fremtidige generasjoner. Vi har vanskelig for å tro at dette er Solheims avskjedshilsen. Og det kan vel umulig være de nye ministrenes velkomsthilsen? Er det embetsverket som tar seg friheter?

I New York foregår det nå forberedende forhandlinger for FNs bærekraftighetskonferanse, som skal avholdes i Rio de Janeiro i juni i år.

Spire er overrasket over at Norge ikke har vist seg som en mer konstruktiv aktør under de forberedende Rio-forhandlingene. Siden Gro Harlem Brundtland lanserte rapporten om bærekraftig utvikling i 1987 har det vært mye snakk om rettighetene til framtidige generasjoner. Er det ikke på tide å ta behovet for mer langsiktig politikk på alvor?

Norge har en unik muliget til å bidra som pådriver i Rio-forhandlingene ettersom vi nyter stor respekt blandt andre land i internasjonalt miljø- og utviklingssamarbeidet. Dette var blant annet tydelig på tampen av klimatoppmøtet i Durban i 2011 da nettopp Solheims innlegg bidro til enighet i forhandlingene.

Hvorfor ombudsperson?
Morgendagens barn og unge har i dag ingen stemme eller noen som kjemper deres sak. Dagens politikk i de fleste land forholder seg til valgperioder på fire til seks år. Dette gjør at mer langsiktig politikk og planlegging ikke prioriteres. Det mangler altså internasjonale og nasjonale institusjoner som kan forhindre at dagens politikk går på bekostning av fremtidige generasjoners muligheter for et trygt og godt liv. Ombudsperson for fremtidige generasjoner er et grep som peker fremover.

Ordet ombudsperson har sitt opphav fra norrønt, og er en person som fungerer som et mellomledd mellom myndigheter og interessegrupper. Det er derfor vi har et barneombud, for eksempel. Vi mener at dersom vi ønsker en bærekraftig utvikling, er vi nødt til å ha en institusjon som har i hovedoppgave å fremme rettighetene til framtidige generasjoner. Bærekraftighetskonferansen i Rio i juni er den perfekte arena for å ta de første stegene for å få til dette på et internasjonalt nivå, men da er vi avhengig av at Norge ikke stikker kjepper i hjulet for denne løsningen i de forberedende forhandlingene som pågår nå. Bård Vegar Solhjell har selv tatt til orde for et mer debaterende og mer dyptpløyende Storting som tar opp de viktige diskusjonene og som tar fremtiden på alvor. Han må derfor umiddelbart på banen når nøkkelen til kontoret nå er mottatt.

Bård Vegard Solhjell og Heikki Holmås: Norges deltakelse på FNs konferanse om bærekraftig utvikling i Rio i juni blir deres første viktige internasjonale oppgave. Vi trenger at dere trår til på dette feltet. Norge må ikke stikke kjepper i hjulet for rettighetene til framtidige generasjoner. Det er 20 år siden forrige FN-konferanse om bærekraftig utvikling, Vi kan ikke vente 20 år til på å få på plass institusjoner som sikrer rettighetene til de som kommer etter oss.

 

Julia Dahr,
leder for Spire, Utviklingsfondets ungdom