Spire

Opptak i Spires politiske utvalg!

Er du opptatt av miljø og bærekraftig utvikling? Brenner du særlig for ett av Spires hovedtemaer: klima & miljø, matsikkerhet, internasjonal handel eller bærekraftige byer? Vil du jobbe med informasjon og politikk? Bli med i et av våre politiske utvalg, da vel!

Spires sentrale fagpolitiske utvalg
Sentralt i Oslo finner vi Spires politiske utvalg. Utvalgene er eksperter på sine felt og jobber med politikere og media for å spre kunnskap og engasjement for miljø- og utviklingsspørsmål. Alle Spires utvalg jobber med å skrive kronikker og leserinnlegg, delta og rapportere fra debatter, utarbeide og holde foredrag, komme med innspill på nasjonal politikk og representere Spire i interessante faglige nettverk. Utvalgene fungerer også som fagressurser for resten av organisasjonen. Dersom du vil fordype deg i ett av Spires temaer, er et utvalg stedet for deg.

Matutvalget jobber med tema som internasjonal matsikkerhet og norsk jordbrukspolitikk, og driver mye med foredragsvirksomhet. I vår ska matuvtalget fokusere ekstra på karbonbinding i jord som et klimatiltak.

Klimautvalget følger norsk og internasjonal klimapolitikk tett. Utvalget jobber opp mot FNs klimaforhandlinger, og er en del av et stort internasjonalt ungdomsnettverk for å få på plass en mer ambisøs og rettferdig klimapolitikk.

Handelsutvalget holder seg oppdatert på handelsspørsmål. I handelsutvalget vil du sammen med dyktige og engasjerte mennesker lære mer internasjonal handel, og hvordan vi kan få en mer rettferdig handelspolitikk som ikke favoriserer rike lands interesser over fattige lands muligheter til å styre over egen politikk.

Byutvalget jobber med miljømessige, sosiale og samfunnsmessige problemstillinger knyttet til bærekraftig utvikling i byer i Norge og globalt. Byutvalget jobber blant annet med medvirkningsprosesser, og med å få flere til å bli kjent med den globale handlingsplanen for bærekraftig byutvikling, New Urban Agenda.

Kampanjeutvalget arbeider med å utforme Spires neste store kampanje, som kommer til å ta for seg noen av utviklingspolitikkens store paradokser. Et eksempel er hvordan bistand til utviklingsland i form av investeringer i storskala plantasjevirksomhet, mange ganger har ført til brudd på menneske- og urfolksrettigheter og en forringelse av menneskers livsgrunnlag. Spire mener at "utvikling" aldri kan gå på bekostning av mennesker og miljø, og at vi derfor må ta et kritisk blikk på hva slags prosjekter vi fremmer i utviklingens navn.

Spires internasjonale utvalg skal etter en tid uten aktivitet gjenopprettes for å jobbe med Spires internasjonale prosjekter: en Fredskorpsutveksling mellom oss og tre av partnerorganisasjonene våre i Malawi, Zimbabwe og Etiopia, og et utveklingsprosjekt hvor vi skal sette opp flere teaterforestillinger i samarbeid med vår partnerorganisasjon My Age Zimbabwe Trust. Her vil du opparbeide deg viktig erfaring og kunnskap i tett samarbeid med ungdom i Sør.

Bli med!
Som aktiv i et av Spires politiske utvalg vil du få muligheter til å utvikle deg faglig, spre kunnskapen din ut til Norges befolkning, og du vil få jobbe direkte opp mot politikere og myndigheter for å påvirke politikk, både i Norge og internasjonalt. Du vil i tillegg bli kjent med mange andre engasjerte mennesker, få viktig organisasjonserfaring, og utvide nettverket ditt. Ikke minst blir du med i en bevegelse for en bedre og mer rettferdig verden, og får oppleve hvordan det er å bidra til samfunnsendring!

Vi inviterer til to introkvelder i Oslo dette semesteret: tirsdag 13. februar på Blindern, og torsdag 15. februar på Ugla bar! Inspirert av Pecha Kucha vil vi presentere Spires politiske saker, utvalg og lokallag sånn at du får all informasjon du trenger for å bestemme deg for hvor i organisasjonen du ønsker å engasjere deg. Etterpå kan du bli for en kaffe eller øl og snakke mer med de forskjellige gruppene. Disse kveldene er også en flott anledning for alle som har vært aktiv en stund allerede å bli bedre kjent med Spire og andre aktive medlemmer.

Hvis du ønsker å bli med i et av våre utvalg og ikke kan komme på noen av introkveldene, send en e-post til politisk nestleder Hege, på hege@spireorg.no, med litt informasjon om deg selv og hvilket utvalg du er interessert i! Frist for å melde interesse er 18. februar.

Utenfor ring tre?
Hvis du ikke bor i Oslo kan du engasjere deg i av Spires 9 lokallag. Hvis det ikke finnes et lokallag der du bor kan vi hjelpe deg med å starte et. Ta i så fall kontakt med vår organisasjonsrådgiver Aurora på aurora@spireorg.no. Hvis du har andre spørsmål kan du alltid ta kontakt med organisasjonssekretær Mathias på mathias@utviklingsfondet.no, eller ta en telefon i kontortiden til 23 10 95 93.