Spire

Rettssaken er rett rundt hjørnet

Hvorfor Spire støtter klimasøksmålet - og hva skjer framover?

Den 14. november starter Norges første klimarettssak. Oslo tingrett skal avgjøre om regjeringens utdeling av nye oljelisenser i Barentshavet strider mot Grunnlovens miljøparagraf. Det er Greenpeace og Natur og Ungdom som har gått til søksmål mot staten, med en bred koalisjon i ryggen - deriblant Spire. Bakgrunnen for søksmålet er de nye oljekonsensjonene gitt ut i 2016 som åpner opp for oljeboring langt nord i Barentshavet. Rettssaken vil pågå samtidig som FNs klimaforhandlinger i Bonn, hvor det allerede har kommet frem dystre tall om globale CO2-utslipp. Vi er på vei mot en økning på 30 prosent av globale klimagassutslipp innen 2030, noe som er stikk i strid med målene satt i Paris-avtalen. Dersom Norge skal utvinne olje fra de nye oljefeltene i Arktis, vil ikke dette la seg gjøre før nærmere 2030 uansett. Dettte vil ytterligere problematisere måloppnåelsen av FNs bærekraftsmål og Paris-avtalen.

Hva går søksmålet ut på?
Når vi snakker om Klimasøksmål Arktis og “miljøparagrafen” er det snakk om Grunnlovens §112. Den slår fast at borgerne har rett til et «miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares» og «at staten skal iverksette tiltak som sikrer denne retten». I tillegg står det at «naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten».

Vi vet at forbrenning av fossilt brensel er den største årsaken til klimaendringene. Vi vet at Arktis er et svært sårbart naturområde der et eventuelt oljesøl kan få uante konsekvenser - det er utrolig vanskelig å fjerne oljesøl fra is. Området står for viktige fornybare ressurser som fisk som kommer til å være viktige i all fremtid. Vi vet at de fleste reservene av kull, olje og gass må forbli i bakken hvis vi skal klare å stoppe klimaendringene. Derfor vet  vi også at letetillatelsene som regjeringen har delt ut er et brudd på Grunnloven og dens §112. Når politikerne svikter er det vår oppgave å ta ansvar. Støtter du også søksmålet? Du kan både lese mer, og støtte saken her.

Mange arrangementer i hele landet
I forbindelse med rettssaken arrangeres det flere forskjellige faglige, kulturelle, og praktiske arrangementer over hele Norge. Allerede har flere av Spires lokallag satt fokus på saken. I Bergen arrangerte Spire, sammen med Grennpeace en klimamarsj for å la arktis leve. Og i Ås arrangerte lokallaget rettssakrollespill. I Stavanger ble det arrangert foredrag og debatt om både de globale klimautfordringene, og en innledning i hva søksmålet gikk ut på.

I Oslo samarbeider flere miljøorganisasjoner, her blant annet Spire, om en rekke arrangementer, hver dag, på Kulturhuset. Man kan finne link til alle arrangementene fra hovedarrangementet på Facebook her. Spire arrangerer for eksempel:

16. november: Filmvisning med «Thank you for the rain»
17. november: Klubbkveld m/ Lyngen, Kindseth & Moe
19. november: Klesbyttemarked
21. november: Klimaslam

Også utenfor den beryktede ring 3 arrangerer Spires lokallag arrangementer!

Kristiansand, 14. november: Klimasøksmål - Foredrag og grilling
Tromsø, 16. november: Klimasøksmålet - Oljen vs. Arktis