Spire

Spire deltok på byutviklingskonferanse, sammen med Oslo kommune!

Spire deltok før jul på Eurocities 2018 i Edinburgh, Skottland, sammen med Oslo kommunes delegasjon. Her traff vi unge likesinnede mennesker som er engasjert i byutvikling!

Eurocities er et nettverk for europeiske byer med flere innbyggere enn 250 000 mennesker. Nettverket består av over 140 byer fra 39 land, og representerer 130 millioner mennesker. Nettverket skal være et talerør opp mot EU, men også et nettverk for utveksling av informasjon, kunnskap, erfaring o.l. Det arrangeres en årlig konferanse i tillegg til mange andre sammenkomster og forumer.

Nytt av i år er Young Ambassadors-programmet. Det krever at hver by må ha med minst en person i delegasjonen som skal representere de unge og være mellom 18-30 år. I forbindelse med Oslo sin deltakelse fikk Spire sitt byutvalg en forespørsel gjennom sitt medlemskap i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner.

Koordinator i byutvalget, Joakim Gitlestad, dro på vegne av unge mennesker i Oslo. Under den 3 dager lange konferansen deltok de unge ambassadørene på mange sesjoner. Hovedmålet var å formulere 3 fokusområder som skulle presenteres i plenum med debatt. Etter en god og konstruktiv debatt ble det presentert hele 4 fokusområder: Medvirkning, utdanning, likestilling og klima. Disse ble presentert foran et fullsatt auditorium og med Skottlands førsteminister i panelsamtalen.

Young ambassadorsprogrammet ble en stor suksess og man håper det videreføres for fremtiden.

Du kan finne en kort oppsummert rapport om hva Eurocities er under "relaterte ressurser" i denne saken.