Spire
Bildet er fra ”Flatbread society”, et kunstprosjekt som foregikk i Bjørvika initiert av Futurefarmers på oppdrag av Bjørvika Utvikling.

Spire søker kunstnere!

Spires byutvalg søker kunstnere til å bidra til en utendørs kunstutstilling om Retten til byen i Oslo høsten 2017.

Byutvalget i Spire ønsker å arrangere en kunstutstilling knyttet til Urban October, en internasjonal arrangementsrekke som setter fokus på bærekraftig byutvikling verden over. Det vil også bli holdt andre arrangementer på den på Losæter med utstillingen som bakteppe.

Vi vil arrangere en kunstutstilling som drøfter begrepet Retten til byen.

Det var den franske filosofen og sosiologen Henri Lefebvre som i 1968 lanserte begrepet Retten til byen for første gang. Siden den gang har begrepet blitt analysert og tolket forskjellig av utallige samfunnsplanleggere, politikere og aktivister.

Gjennom utstillingen ønsker vi å synliggjøre begrepet for et større publikum, samtidig som vi belyser og setter spørsmål rundt hvordan begrepet blir brukt og kan bli brukt innen byutvikling.

Praktisk info:
Hva: Kunstutstilling om begrepet Retten til byen
Når: 11. september - 8. oktober 2017
Hvor: Utendørs på Losæter, Oslo. Losæter er en ny kulturinstitusjon i en av Bjørvikas 7 allmenninger. Den er dedikert til kunst og urbant jordbruk.
Frist for å sende inn søknad er 1. mai

Arbeidet er honorert og materialkostnadene blir dekket opp til en viss sum, dette fordrer at utstillingen blir tildelt støtte. Utstillingen er midlertidig og vil kun bli stilt ut på Losæter i den aktuelle tidsperioden.   

Vi søker 6 kunstnere til utstillingen. En kortfattet søknad med portefølje og en kort prosjektbeskrivelse kan sendes til byutvalget@gmail.com

For mer informasjon, kontakt Joakim Gitlestad, koordinator i byutvalget i Spire på 913 92 197.