Spire
Blant Spires viktigste krav til statsbudsjettet er at de store bistandskuttene og fjerningen av infostøtten reverseres. Grafikk: Jenny Jordahl

Spires innspill til statsbudsjettet

Klimafinansiering, bistandskutt, bærekraftig landbruk og støtte til sivilsamfunn er viktige punkter i innspillet Spire har gitt til neste års statsbudsjett.

Hele innspillet kan du laste ned ved å klikke på linken i boksen til høyre.

Etter at statsbudsjettet og Regjeringens tillegssproposisjon ble lagt fram i oktober, har det vært store diskusjoner om innretningen av pengebruk og politiske prioriteringer. De store kuttene i bistandsbudsjettet, deriblant fjerningen av informasjonsstøtten som Spire og flere andre organisajsoner får finansiert store deler av sitt arbeid gjennom, har fått kraftig kritikk fra et samlet organisasjonsnorge. Blant annet hadde Spire og 15 andre barne- og ungdomsorganisasjoner denne kronikken på trykk i Vårt land for å protestere mot kuttene i infostøtten.

Spire har vært i kontakt med flere politikere, deltatt på høringer i ulike komiteer og laget et helhetlig innspill til statsbudsjettet som er sendt til alle opposisjonspartiene (inkludert KrF og Venstre) på Stortinget.

 

I vårt innspill trekker vi fram enkelte punkter fra de ulike departementenes budsjetter. De viktigste innspillene er:

  •  Ikke kutt i langsiktig bistandsarbeid! De fattige i utviklingsland skal ikke måtte betale for at vi skal takle flyktningskrisen i Norge
  •  Ikke kutt i viktig støtte til sivilsamfunn. Infostøtten må bevares, og organisasjonsstøtten under Landbruks- og matdepartementet må økes. Spire må også få motta grunnstøtte fra Klima- og miljødepartementet slik som andre norske miljøorganisasjoner får
  •  Øk bevilgningene til det grønne klimafondet
  •  Ikke kutt støtten til fornybar energi i utviklingsland (Energi+)
  •  Øk andelen av bistandsbudsjettet som går til landbruksbistand til 15 prosent
  •  Innfør tiltak for bærekraftig landbruk i Norge, og start arbeidet med å lage en langsiktig strategi for å øke bruken av norske ressurser i matproduksjonen
  •  Innfør et framtidsombud
  •  Ikke fjern kvoteordningen for studenter fra lavinntektsland til Norge

Vi håper Stortinget lytter til innspillene våre og tar grep for å rydde opp i neste års statsbudsjett!