Spire

- Unge er nøkkelen til å oppnå en bærekraftig og rettferdig verden

Spire har vært en av hovedforfatterne av Forum for Utvikling og Miljø (ForUM) sin nye bærekraftsmålsbrief om Bærekraftsmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst. Her krever vi at unge må inkluderes i politiske prosesser, gis tilgang til arbeid i jordbruket, og ikke minst hva anstendig arbeid for unge er. Les mer her.

Den unge arbeidsledigheten øker globalt. Mange unge som er i arbeid befinner seg i en usikker hverdag. Anstendig arbeid er et viktig premiss ikke for å hovedsakelig skape økonomisk vekst, men for å ha sosial, faglig og kreativ utfoldelse for individer, samt å bidra til et rettferdig og bærekraftig samfunn. Når norsk utviklingspolitikk ikke har maktet å treffe unge der de er og få de inn i arbeid, vil vi heller ikke makte å nå Agenda 2030.

- Unge er ikke grodd fast i gamle tankemønster og systemer sånn som de eldre er. Derfor er vi nøkkelen til å designe det samfunnet vi trenger for å kunne leve rettferdig og bærekraftig. Derfor må Norge satse mer på medvirkning fra unge i alle aldre i sin uviklingspolitikk. Det er viktig at denne inkluderingen er dynamisk. Det er ikke sånn at 15-åringer i skole har samme behov, tanker og interesser som det unge i slutten av 20-årene har, påpeker leder Hege Skarrud.

I briefen kan du lese om hva anstendig arbeid er og hvilke tiltak vi mener at norsk utviklingspolitikk må inkludere for en reell medvirkning av unge og sikre trygge arbeidsplasser.

Du kan lese hele briefen her.

- Unge uten arbeid blir ofte sett på som konfliktskapende og opprørske. Vi defineres som et problem heller enn å presenteres med reelle tiltak for å få oss i arbeid. Unge er ikke et problem eller en målgruppe, men de som skal løse de store verdensproblemene. Dette må norsk utviklingspolitikk legge opp til, avslutter Hege Skarrud.