Spire

Uakseptabel utestengelse av sivilsamfunnet fra ministermøte i WTO

En rekke frivillige organisasjoner nektes innreise i Argentina, som er vertsland for WTOs ministermøte denne uken. Grunnen er blant annet frykt for voldelige aksjoner, ifølge argentinske myndigheter. Hårreisende, mener Spire!

10.-13. desember blir det avholdt ministermøte i Verdens handelsorganisasjon (WTO) i Buenos Aires, Argentina. Ministermøtet er det høyeste organet i WTO, og hit kommer ministre fra hele verden for å bli enige om viktige handelsspørsmål. Som alltid vil sivilsamfunnet være en viktig stemme på dette møtet. Blant annet vil Handelskampanjen, en allianse av ulike norske organisasjoner som jobber med handelsspørsmål, være tilstede.

Nå har WTO varslet at argentinske myndigheter vil nekte innreise for over 60 representanter fra 20 sivilsamfunnsorganisasjoner og fagforbund som er registrert til å delta på møtet. Blant organisasjonene som er rammet er Transnational Institute og Friends of the Earth International. Organisasjonene har ikke fått noen forklaring eller informasjon fra den argentinske regjeringen om hvorfor de blir nektet innreise.

En talsperson fra den argentinske regjering har uttalt at årsaken er at personene er mer «forstyrrende enn konstruktive», og i en pressemelding fra det argentinske utenriksdepartement heter det at de har «oppmanet til vold». Også norsk sivilsamfunn er rammet. Petter Slaatrem Titland, leder i Attac Norge er på listen til argentinske myndigheter, og har blitt varslet om et mulig innreiseforbud av WTO.

- Det er hårreisende å nekte personer tilgang på denne måten, mener Spires leder Anna Karlsson. Dette er et klart inngrep i det som er sivilsamfunnets rolle, og går helt imot gjeldende praksis! Dessuten mangler begrunnelsen helt forankring i virkeligheten.

WTO har stilt seg uforstående til situasjonen, og har prøvd å gjøre om på beslutningen. Dessverre uten hell så langt. Også det norske utenriksdepartementet sier at de er bekymret over det hele, og at de skal be argentinske myndigheter om en klargjøring.

- Utenriksminister Ine Eriksen Søreide bør virkelig ta avstand fra dette, fortsetter Anna. Dessverre har vi sett en utvikling i det siste, hvor sivilsamfunnet i større grad enn før blir utelukket fra viktige møter på den internasjonale arenaen. Jeg håper virkelig ikke dette er en eskalering av denne trenden.

På konferansen skal flere viktige temaer diskuteres, som den langtgående konflikten om matvarelagre. Hvorfor matvarelagre er en betent sak i WTO, og hva Spire mener om saken kan du lese her.

Spire kjemper for et rettferdig internasjonalt handelssystem, som er utarbeidet med utgangspunkt i de fattigste, og ikke dirigert av dem som har mest fra før. Spire mener at handel ikke skal være et gode i seg selv, men heller et virkemiddel for å oppnå utvikling og en mer rettferdig fordeling. Vi retter nå blikket mot forhandlingene på Buenos Aires, og følger nøye med på hva som skjer de neste dagene.