Spire

Utvekslingsprosjektet vårt er i gang!

Søndag 6. januar reiste Spire-aktivistene Mari Aas og Lene Krog til Malawi for å starte et seks måneder langt utvekslingsprosjekt med vår partnerorganisasjon Network for Youth Development (NfYD).

Hva skal de gjøre?

De vil først tilbringe tre måneder i Malawi, hvor de skal arbeide sammen med to andre utvekslingsdeltakere som er fra Malawi for å lære av hverandre og NfYD, og jobbe for en mer rettferdig og bærekraftig verden på tvers av landegrenser.

I april reiser alle fire til Norge for å jobbe sammen med Spire. Her skal de dele deres erfaringer fra utvekslingen og bringe et tydelig nord/sør-perspektiv med Malawi som utgangspunkt inn i den unge miljø- og utviklingsdebatten. I tillegg, skal de jobbe med de politiske utvalgene til Spire og lokallagene for å sikre god erfarings- og kunnskapsutveksling.

Hovedfokuset til prosjektet er å se på unge i landbruk, likestilling, urbane og unge stemmer, og lære deltakerne å utvikle egne prosjekter. Gjennom å følge NfYD sine prosjekter ute i feltet med unge, for så å bringe funnene deres tilbake til Norge vil deltakerne utvikle seg selv og også kunnskapen i NfYD og Spire.

Bindeledd mellom praksis og teori

Prosjektet stiller spørsmål som: Hva er status for unge i Malawi i 2019? Hvordan påvirker norske bistand unges mulighet til å få arbeidsplasser? Hva er problemene og løsningene?

For å få svar på disse spørsmålene er det viktig å ta i bruk hvordan NfYD jobber, og hvordan Spire jobber. Begge organisasjonene jobber for å sikre en reell medvirkning av unges stemmer inn i beslutningsorganer, og en rettferdig fordeling og bærekraftig forbruk av verdens ressurser. Likevel er virkemidlene forskjellige. NfYD er en organisasjon som jobber mer praktisk i klubber ute i feltet sammen med unge. Mens Spire er en organisasjon som jobber mer med teori og politisk påvirkning. Vi ser derfor verdien i å ha et utvekslingsprosjekt som binder praksis og teori sammen, som viser hvordan norsk politikk kan ha uheldige konsekvenser for andre land, og som løfter unge stemmer opp.

Når deltakerne kommer til Norge i april, vil de reise rundt i Norge og holde foredrag og workshops om funnene deres. De vil også møte med politikere og organisasjoner for å snakke om problemene og løsningene som de har kommet fram til.

Om du har noen spørsmål eller ønsker mer informasjon om utvekslingsprosjektene til Spire, ta kontakt med: aurora@spireorg.no