Spire

Vellykket Stormøte i helga

Helga 21. og 22. april var det igjen tid for Stormøte i Spire. Over 40 medlemmer fra hele landet var samlet på Miljøhuset for en inspirerende helg med gode faglige diskusjoner og sosialt samvær. På programmet stod blant annet workshop om Fairtrade, valg av kampanjetema for neste år og ledervalg!

Flere enn noen gang før

Aldri før har så mange medlemmer kommet på Spires Stormøte. 2011 var et begivenhetsrikt år for Spire, med store politiske seire og stor medlemsvekst. Deltakelsen på Stormøtet i år viser at det ikke bare er blitt flere passive medlemmer, men også mange flere som ønsker å bidra aktivt. Det gir håp for framtiden.

I år fikk vi flotte hilsningstaler fra blant annet Arvid Solheim fra Forum for Miljø og Utvikling, Katrine Kleveland fra Norges Bygdekvinnelag og John Ganyo fra International Student Union. Vi fikk også et inspirerende innslag fra Sarah Ramin Osmundsen, norgesmester i slam-poesi! Vi hadde også besøk fra vår samarbeidspartner fra Malawi, Network for Youth Development. Det kan du lese mer om her. 

Workshop om Fairtrade

Fairtrade har til tider vært gjenstand for stor debatt i Spire. Her har medlemmene våre hatt forskjellige oppfatninger. Noen mener Spire burde fortsette å være medlem i Fairtrade Norge, mens andre ser dette som en sovepute vi ikke burde være med på. Derfor var det i år lagt opp til en spennende workshop hvor vi diskuterte nettopp dette. Konklusjonen fra Stormøtet var klar – fairtrade må sees på som en midlertidig løsning. Foreløpig er fairtrade det beste middelet vi har, og Spire vil derfor fortsette å være medlem i Fairtrade Norge. Det vi trenger på lang sikt er en strukturell endring som sørger for en mer rettferdig fordeling av verdens ressurser. Stormøtet gikk deretter sammen om å skrive en resolusjon hvor dette utdypes. Du kan lese hele resolusjonen her.

Nasjonal ombudsperson for framtidige generasjoner

På Stormøtet legges de viktigste føringene for neste års politiske arbeid. Hvert år velges det et kampanjetema som vi skal ha spesielt fokus på. Hvert av de sentrale utvalgene skriver da minst to forslag til kampanjetema som de presenterer for Stormøtet. Deretter blir det hvert år en heftig debatt – og i år var intet unntak. Etter en lang og god diskusjon ble det overveldede flertall til kampanjeforslag om nasjonal ombudsperson for framtidige generasjoner. Dette er noe vårkampanjen i år har jobbet med opp mot Rio+20-konferansen også, og er et tema Spire allerede har god kjennskap til. Årets vårkampanje kan du lese mer om her.

Leder for denne kampanjen ble Siv Maren Sandnæs, og hun hadde følgende å kvitre: Gleder meg til å lede @Spireorg sin vårkampanje om ombudsperson for fremtidige generasjoner! Vi skal forandre verden!

Utskiftninger i Kjernegruppa

På programmet stod også valg av nye tillitsvalgte. Harald Sakarias Brøvig Hansen ble valgt som ny leder. Mer om Harald Sakarias og de nye tillitsvalgte kan du lese her