Spire

Vil du jobbe med utdanning for bærekraftig utvikling i Spire?

Spire søker prosjektkoordinator i en 30 % stilling for samarbeid med videregående skoler i utdanning

Spire søker prosjektkoordinator i 30 % stilling fra juni 2018 til mai 2019, for videreføring av et undervisningsprosjekt hvor Spire samarbeider med videregående skoler om utdanning for bærekraftig utvikling (UBU). Prosjektet består i å finne og samarbeide med skoler som ønsker å gjennomføre et flerfaglig undervisningsopplegg utviklet av Spire. Undervisningsopplegget er for Vg1 og tar for seg bærekraftig utvikling med fokus på klimaendringene. Formålet er å utvikle handlekraftig ungdom med tro på egen påvirkningskraft, et positivt syn på at framtiden lar seg påvirke og endre, og som er motivert for å være proaktive endringsagenter.

Stillingen skal bidra til at Spires undervisningsopplegg gjennomføres på en rekke videregående skoler i skoleåret 2018/2019. Stillingen forutsetter god kjennskap til skolesystemet samt god evne til å strukturere eget arbeid og ta egne initiativ.

Stillingen innebærer, men er ikke begrenset til følgende arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for daglig drift og progresjon av prosjektet
 • Selge inn prosjektet til minst to videregående skoler som ønsker å ta i bruk undervisningsopplegget
 • Koordinere arbeidet med skolene gjennom å holde kontakt og bistå dem i deres arbeid
 • Holde foredrag og undervisningsopplegg for både lærere og elever
 • Koordinere arbeidet mellom Spire og prosjektets samarbeidspartnere, Differ Media og Ducky
 • Tilse at prosjektet får en god forankring internt i Spire gjennom å jobbe sammen med Spires frivillige
 • Noe søknadsskriving for å sikre videre finansiering av prosjektet

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra prosjektledelse
 • Kjennskap til skolesystemet og undervisning på videregående skole
 • Ønske om å arbeide med utdanning for bærekraftig utvikling
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Tilpasningsdyktig i møte med forskjellige samarbeidspartnere
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Pågående eller avsluttet relevant utdanning (fortrinnsvis lærer, lektor eller PPU). Relevant erfaring kompenserer for å ikke ha relevant utdanning.
 • Erfaring fra arbeid med barn,unge eller lærere er en fordel
 • Engasjement for miljø- og utviklingsspørsmål
 • Liker et varierende arbeidstempo

Vi tilbyr:

 • 30 % stilling med fast lønn (brutto årslønn 110 400 kr) fra juni 2018 til mai 2019, med mulighet for forlengelse
 • Et variert, spennende og ungt arbeidsmiljø
 • Muligheten til å knytte kontakter internasjonalt og nasjonalt
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Muligheten til å være med å forme et svært spennende prosjekt og en organisasjon i utvikling
 • Arbeidssted på Miljøhuset i Oslo

Stillingen er fleksibel og er mulig å kombinere med studier. Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes. En del reising vil forekomme.

For mer informasjon kontakt Spire ved:

Leder Hege Skarrud på e-post hege@spireorg.no eller telefon 452 64 085

Organisasjonssekretær Mathias Berstad Malmgren på e-post mathias@spireorg.no eller telefon 480 33 207

Skriftlig søknad med CV sendes til post@spireorg.no innen søndag 3. juni. Aktuelle kandidater innkalles til intervju i uke 23. Planlagt tiltredelse i uke 24 eller 25.

Litt om Spire:

Spire er en miljø- og utviklingsorganisasjon som jobber for å endre de strukturene i verden som fører til urettferdighet og negative konsekvenser for miljø og klima. Spires arbeid drives i stor grad av frivillige studenter og andre unge voksne som ønsker å gjøre en forskjell i verden. Vi arbeider politisk og med informasjonsspredning for å skape en forandring i verdenssamfunnet. Våre hovedtema er matsikkerhet, klima, handel og bærekraftig byutvikling.

Mer informasjon om Spire finner du på våre nettsider: http://www.spireorg.no.