Spire
Bildet er fra en debatt Spire arrangerte undern ØkoUka om karbonlagring i jord.

Vil du utforme vår neste kampanje?

Spire skal høsten 2019 holde en kampanje om jordkarbon og til dette arbeidet trenger vi frivillige med interesse i jordbruk, matsikkerhet og klima til et kampanjeutvalg! Du trenger ikke være noen ekspert på jordbruk fra før av, vi trenger også folk med interesse for politisk prosess, kommunikasjon, film, bilde og tekst.

Arbeidet vil settes i gang i november/desember 2018 og vil pågå fram til og med gjennomføringen høsten 2019. Til dette ønsker vi deltakere med ulike ferdigheter, men det stilles ingen krav til kompetanse. Som medlem i kampanjeutvalget vil du lære mye om både bærekraftig jordbruk og politiske påvirkningsprosesser.

Dagens jordbrukspraksis med monokulturer, kunstgjødsel og sprøytemidler tømmer jorden for karbon, næring og biologisk mangfold. Ved å endre jordbrukspraksisen, som ved å innføre vekstskifte, mindre jordbearbeiding og kontinuerlig grønt plantedekke, vil man øke karboninnholdet i jorda og dermed være en positiv kraft i kampen mot klimaendringer. Et høyt innhold av karbon i jorda er også viktig for blant annet jordfruktbarhet og klimatilpasninger som sikring mot ekstremvær som flom og tørke. Vi ønsker å fronte 4 per 1000-initiativet nasjonalt og lokalt som en symbolsak samtidig som vi vil foreslå konkrete tiltak. Med dette ambisiøse målet er tanken at initiativet vil bidra til økt matsikkerhet globalt og sikre at landbruket er med å gjøre sin del i kampen mot klimaendringene.

Hva forventes av deg?

Det forventes at du har ca. 4 timer i uka til å jobbe med kampanjen. Kampanjeutvalget har ansvaret for å utføre kampanjen og kan fylle den med innhold slik de ønsker, men det forventes at de tar utgangspunkt i det vedtatte kampanjeforslaget.

Er du interessert?

Skriv en kort søknad hvor du forklarer hvorfor du vil være med i kampanjeutvalget og hva du tenker at du kan bidra med  til: vebjorn@spireorg.no