Spire

Vi vil ha tilbake utviklingsministeren!

Spire er en av 50 organisasjoner som har gått sammen om et felles opprop til Venstres leder Trine Skei Grande om en gjeninnføring av en utviklingsministerpost i regjeringen. I dag aksjonerte vi foran Stortinget, og Trine Skei Grande var tilstede.

Posten som utviklingsminister ble fjernet da Høyre og Frp kom til makten. Oppgavene til utviklingsministeren ble da lagt til utenriksministerposten. Intensjonen da postene ble slått sammen var at utenrikspolitikk og utvikling skulle integreres og settes inn i en større sammenheng.

Dessverre har ikke dette vært utfallet, og i mange saker har utviklingspolitikken havnet i skyggen av utenrikspolitikken. Uten utviklingsminister halverer Norge dessuten muligheten sin for å delta på høyeste politiske nivå i viktige møter og prosesser om utviklingspolitikk. Det er også en forskjell mellom hovedoppgaven til en utenriksminister og til en utviklingsminister. En utenriksminister skal først og fremst sikre Norges interesser, mens en utviklingsminister skal jobbe for utviklingslands interesser.

- Når disse hensynene kræsjer med hverandre er det fare for at de norske interessene får første prioritet, og at viktige utviklingspolitiske hendelser blir nedprioritert. Det har vi sett under forrige stortingsperiode. Det er ikke greit, mener Spires leder Anna. Derfor ønsker Spire også utviklingsministeren tilbake.

De siste årene har vist flere interessekonflikter i norsk utenrikspolitikk. Blant annet har Norge fremmet en handelspolitikk som går imot mange av utviklingslandenes ønsker, for eksempel ved å delta i forhandlingene om den kontroversielle tjenesteavtalen TISA, og ved å avholde handelspolitiske møter utenfor den konsensusbaserte Verdens handelsorganisasjon. Norge eksporterer også militært materiell til land som bryter mot menneskerettighetene, som de landene som kriger i i Jemen. 

Her kan du lese mer om norsk eksport av krigsmateriell til Jemen, og også skrive under på Changemaker og Redd Barna sitt opprop om at Stortinget skal stanse all eksport av forsvarsmateriell og strategiske varer til landene som kriger i Jemen.

Dagens aksjon var en tydelig støtte og en påminnelse til Venstres leder Trine Skei Grande, som har sagt at partiet ville kreve en gjeninnføring av posten dersom de kom i regjeringsforhandlinger med Høyre og Frp. Og der er vi nå - Venstre sitter i disse dagene i intense regjeringsforhandlinger sammen med Høyre og Frp.

Denne aksjonen hadde god timing, mente Trine fra talerstolen, siden de ennå ikke har kommet til dette temaet i forhandlingene. Hun ville derimot ikke love gjennomslag, men gjentok at Venstre ønsker å få utviklingsministeren tilbake.

- Spire krever en utviklingspolitikk som ikke bare forsvarer egeninteressene til Norge, men som setter hensynet til bærekraftig utvikling og global rettferdighet først. For en ny eventuell utviklingsminister vil samstemthet i norsk politikk, klimafinansiering og bekjempelse av skatteunndragelse være viktige temaer for oss i Spire, avslutter Anna.

Nå håper vi i Spire at Venstre får gjennomslag for sitt ønske. Spire ønsker Venstre lykke til i innspurten av forhandlingene!

Du finner hele oppropet oppe til høyre under "relaterte ressurser".