Spire

Opprop for Framtidsombud

Vi vil ha et Framtidsombud som kan tale framtidige generasjoners sak i dagens politikk. Framtidsombudet skal fremme rettferdighet mellom generasjoner og jobbe for å sikre langsiktig politikk og grunnleggende rettigheter for våre etterkommere.

Skriv under her:

Organisasjoner som har stilt seg bak kampanjen

 • Agenda X
 • Besteforeldrenes Klimaaksjon
 • Changemaker
 • Digni
 • Fagforbundet Ungdom
 • Fellesrådet for Afrika
 • FIVAS
 • FOKUS - Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål
 • Forfatternes klimaaksjon – § 110b
 • Forum for Miljø og Utvikling
 • Framtiden i Våre Hender
 • Greenpeace
 • Grønn Ungdom
 • Holistisk Forbund
 • Humanistforbundet
 • Humanistisk Ungdom
 • KFUK-KFUM
 • Korsvei
 • Landsrådet for Norges Barne- og Ungdomsorganisasjoner (LNU)
 • Lyntogets Venner 
 • Miljøagentene, barnas miljøvernorganisasjon
 • Miljøpartiet de Grønne
 • Natur og Ungdom
 • Naturvernforbundet
 • Naturviterne
 • Norges Bondelag
 • Norges Sosiale Forum 
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk Klimanettverk
 • Norsk Nettverk for Klima og Helse 
 • Oikos - Økologisk Norge 
 • SAIH - Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond
 • Senterungdommen
 • Sosialistisk Ungdom
 • Re:Act
 • Redd Jorda
 • Røde Kors Ungdom
 • Rødt
 • Utviklingsfondet 
 • WWF

Tusen takk for at du har signert!

Vil du gjøre mer?

Kampanjen for Framtidsombud ønsker å belyse det ansvaret vi i dag har for våre etterkommere. Dagens samfunn har en produksjon og et økonomisk system som ikke er bærekraftig. Politiske beslutninger tar ikke godt nok hensyn til kommende generasjoner og kortsiktig økonomisk vekst blir ofte prioritert over hensynet til framtiden.

Bærekraftig utvikling har vært et overordnet mål for norsk politikk siden begynnelsen av 1990-tallet. Et grunnleggende prinsipp i begrepet bærekraftig utvikling er hensynet til kommende generasjoner. Framtidige generasjoner skal ha like muligheter som dagens generasjon, dette er også nedfelt i grunnloven:

Grunnloven §110b: ”Enhver har Ret til et Milieu som sikrer Sundhed og til en Natur hvis Produktionsævne og Mangfold bevares. Naturens Ressourcer skulle disponeres ud fra en langsigtig og alsidig Betragtning, der ivaretager denne Ret ogsaa for Efterslægten...”

Vi mener at bærekraftig utvikling må forankres i en politisk uavhengig institusjon som har mulighet og kompetanse til å belyse langsiktige perspektiv ved norsk politikk. Et ombud for framtidige generasjoner - et Framtidsombud - vil kunne fylle denne rollen.

Framtidsombudet vil:

 • Være et konkret og positivt tiltak for å fremme en miljøvennlig og langsiktig politikk.
 • Fungere som et talerør for framtidige generasjoner, og dermed gi bærekraftig utvikling et ansikt .
 • Være et tverrfaglig organ som kan bistå med informasjon i politiske saker og være en brobygger mellom forskning, politikk og befolkningen.
 • Sørge for langsiktige samfunnsbesparelser ved å fremme forebyggende tiltak istedenfor reparerende tiltak. Dette vil kunne hjelpe politikere med å balansere ønsket om økonomisk vekst på kort sikt med det langsiktige hensynet til framtidige generasjoner.