Spire

Spire i Media

Et pust fra fortiden

20. April 2017 - Klassekampen

Dette er fullversjonen av et innlegg som var på trykk i Klassekampen 20.04.17.

>

Stortingsflertall for å koke kloden?

3. April 2017 - Dagbladet

Dette innlegget er signert av Spire, WWF Norge, Forum for Utvikling og Miljø, og 14 andre norske sivilsamfunnsorganisasjoner. Det ble først publisert på Dagbladets debattsider.

>

På tide med eit prinsippoppgjer

2. April 2017 - NRK Ytring

Denne kronikken er skrevet av Kathrine Kinn (styremedlem Alliansen Ny Landbrukspolitikk og tillitsvalgt i Spire), Siri Helle (agronom, skribent og forfatter) & Svenn Arne Lie (forfatter, småbruker og statsviter). Den stod først på trykk på NRK Ytring 2. april 2017.

>

Handelsavtaler og arbeidstakerrettigheter

31. March 2017 - Nationen

Denne kronikken er skrevet av Bjørnar Berntsen, Taran Grefberg og Thorstein Grüber Sjursen i Spires handelsutvalg. Den stod først på trykk i Nationen 31. mars 2017.

>

Nord-Norge er redusert til en brikke i det norske oljespillet

27. February 2017 - Nordlys

Denne kronikken er skrevet av Amanda Nordtorp Günther og Ingrid Beate Øpstad Fredriksen i Spire Tromsø, og ble publisert 27. februar på Nordlys sine debattsider. Kronikken er støttet av Greenpeace, Natur og Ungdom, Besteforeldrenes Klimaaksjon Tromsø, Attac og SAIH Tromsø.

>

Jordbrukets mangfold kan ikke måles i penger

15. February 2017 - Hallingdølen

Dette innlegget er skrevet av Kathrine Kinn som sitter i Spires Kjernegruppa. Kathrine sitter også i styret til Alliansen Ny Landbrukspolitikk, som Spire er en del av. Innlegget stod først på trykk i Hallingdølen 14. februar 2017.

>

Brukbart kjøtt går rett i søpla

23. January 2017 - Dagbladet

Dette innlegget er skrevet av Kathrine Kinn i Spire og Guro Sterud Stutlien i Norsk Bonde- og Småbrukarlags ungdomsutvalg. Det ble publisert i Dagbladet 23. januar 2017.

>

Vi trenger ingen tredje rullebane

2. January 2017 - Dagbladet

Spire er med på denne felleskronikken sammen med blant andre Naturvernforbundet, Norges Bondelag & Natur & Ungdom. Kronikken ble publisert i Dagbladet 2. januar 2017.

>

Positiv urbanisering

16. December 2016 - Ny Tid

Denne kronikken er skrevet av Elisabeth Cornelia Berglihn i Spires byutvalg, og stod først på trykk i Ny Tid 15. desember 2016.

>

Kvinners nøkkelrolle

27. October 2016 - Nationen

Caroline Berntsen, koordinator i Spires matutvalg var "dagens gjest" i Nationen 27.10.2016.

>

Prinsipper for gode handelsavtaler

31. August 2016 - Nationen

Mens det råder uenighet om hvorvidt forhandlingene om den omstridte handelsavtalen TTIP har brudd sammen, har Spires handelsutvalg jobbet med å identifisere noen grunnprinsipper for hvordan vi kan forhandle frem gode handelsavtaler, som fremmer bærekraftig utvikling i stedet for å hindre den. En forkortet versjon av innlegget stod på trykk i Nationen 31. august under tittelen "Prinsipper for handelsavtaler".

>

Bønder og matfolk på same side

30. June 2016 - Nationen

Dette innlegget er skrevet av Rosa Rada og Eline Kvamme Hagen i Spires matutvalg. Det stod først på trykk i Nationen 30. juni 2016.

>

Behov for landbruksutdanning

18. June 2016 - Nationen

Denne kronikken er skrevet av Spire sammen med en rekke andre organisasjoner som alle er medlemmer i ForUM for utvikling og miljø. Den stod først på trykk i Nationen lørdag 18. juni 2016.

>

Hvordan mette verden?

25. May 2016 - Nationen

Rosa Rada i Spires matutvalg har skrevet dette innlegget i Nationen om matsvinnets rolle i matsikkerhet.

>

– Landbruket tjener ikke på dagens forhandlingssystem

8. April 2016 - Bondebladet

Norsk landbruk er på vei inn i en varslet krise, mener Mari Gjengedal i Spire. Hun vil rive opp dørene til jordbruksforhandlingene, belønne bøndene for beiting og bærekraftig drift og gjøre kraftfôr dyrere enn gras.

>

Ja takk, begge deler!

8. March 2016 - Nationen

I det siste har matproduksjon fått mye plass i mediebildet. Debatten om industriell matproduksjon har tydeliggjort hvor polarisert landbruksdebatten kan være.

>

Handelspolitikk - hvor er opposisjonen?

12. February 2016 - Dagsavisen

Tori Loven Kirkebø (Handelsutvalget i Spire) og Mari Gjengedal (Leder i Spire) har skrevet denne kronikken som stod på trykk i dagsavisen 12.02.2016

>

Ideologisk frihandel

26. January 2016 - Vårt Land

Regjeringen driver en ideologisk frihandelspolitikk, uten å se på den økonomiske virkeligheten.

>

Kjøttforbruket må ned

23. January 2016 - Nationen

Vi må spise mindre, men bedre kjøtt, og øke bærekraften i alle ledd. Dette skriver Mari Gjengedal og matutvalgets Charlotte Andersen i denne kronikken i Nationen 22. januar.

>

9 smarte tips for å redde miljøet

7. January 2016 - Adresseavisen

Har du som nyttårsforsett å være mer miljøbevisst? Leder i Spire Tonrdheim Mette Bjørnsdatter Hafskjold viser deg enkle grep du kan gjøre i hverdagen.

>

Norge viser to ansikter på klimaforhandlingene

8. December 2015 - Spire

Norge har vist en lite imponerende innsats idet klimaforhandlingene i Paris er inne i sin andre uke. Norsk sivilsamfunn raser over dobbeltmoralisme fra den norske delegasjonen, skriver Spire i denne uttalelsen som går hardt ut mot norske posisjoner på COP21.

>

Vestlig arroganse hindrer utvikling

14. November 2015 - Vårt Land

Norge må tørre å stå på de fattige land sin side når det skal forhandles om jordbruk i desember. Vi må ta til orde for utvikling og rettferdighet framfor bare egne økonomiske prioriteringer, skriver Spire i Vårt land.

>

Utviklingsdebatten står i fare

29. October 2015 - Vårt Land

I statsbudsjettet for 2016 foreslås det å kutte 50 millioner i støtte til informasjonsarbeid om viktige internasjonale spørsmål­. Det vil føre til en fattigere og mindre opplyst ­utviklingsdebatt.

>

Ressursen som ble tatt for gitt

16. October 2015 - Dagsavisen

95 prosent av all mat som produseres i verden har sitt grunnlag i jord. Vi bruker verdens matdag 16. oktober til å sette fokus på denne oversette ressursen, skriver Spire, FIAN, Utviklingsfondet og Småbrukarlaget i denne kronikken i Dagsavisen

>

La oss vokte regnskogen sammen!

14. October 2015 - Adressa

Det er flott at vi bruker penger på å redde regnskogen, men Norge må også slutte å investere i regnskogødeleggelse, skriver Pernille Lehne og Mette Bjørnsdatter Hafskjold i Spire Trondheim.
Innlegget ble først publisert i Adressa 14.10.15
 

>

Ukritisk soyalovpris

24. June 2015 - Norsk Landbruk

Journalisten Heggdal har kommet med krass kritikk av Spires soyakampanje. Vi mener argumentene er ensidige og ukritiske. Her er vårt motsvar.

>

Ryddesjauen overlatt til sjefen

23. June 2015 - PUTSJ

Klimaforhandlerne i Bonn kunne ikke komme seg fort nok i gang, eller bli fort nok ferdig, men brukte to uker på å forhandle i sneglefart. Nå overlates den viktigste jobben til møtelederne.

>

Tenke sjæl!

17. June 2015 - Klassekampen

Årets inngåtte avtale mellom Norges Bondelag og regjeringen skaper debatt. Landbruksministeren og Bondelaget omtaler avtalen som «en god avtale for bonden og for økt norsk matproduksjon».

>

Uforsvarlig olje i Barentshavet

5. June 2015 - Putsj

Om vi skal vi nå togradersmålet må all olje nord for polarsirkelen bli liggende. Norge må derfor skrinlegge planene om oljeboring i Barentshavet, skriver Klimautvalgets Charlotte Synnøve Garmann-Johnsen

>

Norsk mat på norsk jord

5. May 2015 - Nationen

Listhaugs mantra er at “big is beautiful”, men det henger ikke i hop med de faktiske realitetene, skriver Mari Gjengedal og Anna Karlsson, som i dette leserinnlegget krever at årets jordbruksoppgjør legger til rette for økt bruk av norske ressurser.

>

Et opprop med bred folkelig støtte

30. April 2015 - Aftenposten

Andreas Halse overser at oppropet har en bred støtte i 18 organisasjoner, deriblant Besteforeldrenes Klimaaksjon og Concerned Students Jus, og 146 andre underskrifter.

>

Hva er aktivt ved Oljefondets eierskap?

28. April 2015 - Aftenposten

Vi må sikre at vårt lands fremtid ikke er bygget på miljøskade og ødeleggelse av menneskers livskvalitet i resten av verden. Hvis ikke er uttrekk eneste alternativ, skriver Spire og flere andre i dette felles leserinnlegget.

>

Norsk soyalaks stjeler jord i Brasil

2. April 2015 - Bergens tidende

Soya kan på mange måter beskrives som den nye palmeoljen. Laks som spiser stadig mer soya fra Brasil er verken kortreist, sunn eller solidarisk, skriver Mari Gjengedal og Solveig Lygre i denne kronikken i Bergens Tidende.

>

Svar til Fylling-Jensen

6. March 2015 - Nordlys 6.3.2015

Øyvind Fylling-Jensen i Nofima skriver i Nordlys 3. mars at oppdrett er viktig for matsikkerheten.

>

Kritikkløs frihandelspropaganda

1. March 2015 - VG

Civita fremmer et kritikkløst og propagandamessig syn på frihandel som forsøker å dekke over de negative konsekvensene for forbrukere og verdens fattige, sier Spire og Utviklingsfondet i denne kronikken i VG.

>

Framtidsombudet som nyttårsforsett

7. January 2015 - Nationen

Vi kan se tilbake på et grunnlovsjubileum som er behørig markert. I disse dager avsluttes det hele med en landsdekkende festival som skal feire en av Grunnlovens paragrafer: den såkalte miljøparagrafen 112. Ikke mange lovparagrafer er viktigere enn denne, men den skaper også hodebry for politikerne. Heldigvis fins det en løsning: Framtidsombudet.

>

Juleribbe med soyabismak

24. December 2014 - Klassekampen

Til jul ønsker vi i Spire at vi snart skal kunne spise juleribbe laget fullstendig på norske ressurser, og uten usolidarisk soyabismak. Les vårt leserinnlegg i julaftens Klassekampen!

>

Enda et svik mot fattige bønder

20. December 2014 - Vårt Land

Hvor langt skal internasjonale selskaper få lov til å gå i sin jakt på stadig større profitt? Det spør vi om i denne kronikken som var på trykk i Vårt Land lørdag 20. desember.

>

Frihandelsavtale kan svekke norske matstandarder

10. December 2014 - Fiskeribladet FISKAREN

Miljø- og utviklingsorganisasjonen Spire har sendt brev til Utenriksdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet med spørsmål om hvordan regjeringen vil forhindre rasering av etikk- og miljøstandarder for mat som følge av en eventuell TTIP-avtale mellom EU og USA.

>

Norge må ta lederrollen

4. December 2014 - Dagsavisen

Norsk ungdom står samlet om sine krav til statsminister Erna Solberg foran årets klimatoppmøte.

>

Mat er sikkerhetspolitikk

11. November 2014 - Vårt Land

I krigen mot terror, som store deler av verden er dratt inn i, hører vi lite om retten til mat og bekjempelse av sult.

>