Spire

Politikk

Klimakamp er kvinnekamp!

Klimaendringene er urettferdige. Selv om tørke, flom og ekstremvær rammer hele jorden, er det de med færrest ressurser som rammes hardest. Klimaendringene har også en kjønnsdimensjon. Flertallet av verdens fattige er kvinner, og kvinner glemmes ofte i klimatiltak. Vi kan derfor ikke lenger arbeide med klima uten å også arbeide med likestilling - og vice versa.

Les mer

Matsikkerhet

Spire er opptatt av at alle skal ha nok mat både i dag og i framtida. Når en milliard sulter eller lever på grensa til sult i dag er vi langt fra målet. Vi vet også at verdens befolkning kommer til å vokse de neste årene, og at vi kommer til å behøve mer mat. Dette er et problem som både må og kan løses med de rette politiske virkemidlene!

Les mer

Internasjonal handel

Handel er ikke et mål i seg selv, men et av mange virkemiddel i utvikling av et lands produksjonsstruktur, økonomi, sysselsetting og uavhengighet. Spire er ikke mot handel, men mener dagens spilleregler er urettferdige. Under kan du lese mer om forskjellige temaer Spire
jobber med innen internasjonal handel.

Les mer

Klima og miljø

Klimaendringene er en av de absolutt største utfordringene verden står overfor i dag. Det er ingen tvil hvem som er ansvarlig for dagens klimaendringer- de industrialiserte landene. Likevel er det ikke de ansvarlige som lider mest på grunn av endringene, heller tvert imot.  

Les mer