Spire

Bli fastgiver

Våre støttespillere gjør verden grønnere og mer rettferdig.

Vi lever i en verden preget av stor ulikhet, hvor ditt fødested legger premissene for din framtid. Vi lever i en verden hvor klimaendringene rammer de aller fattigste hardest. Hvor internasjonale handelsavtaler er med på å opprettholde en urettferdig fordeling av verdens ressurser og legge hinder i veien for utvikling i Sør. Hvor vi produserer nok mat til å fø hele verdens befolkning, men likevel lever nærmere 900 millioner mennesker i sult.

Ved å støtte Spire er du med på å fortelle politikerne at de må fatte beslutninger som fremmer solidaritet med verdens befolkning og som ivaretar våre barn og barnebarn. Grunnlaget for deres liv legges her og nå. Ved å støtte Spire er du med på å spre kunnskap til den norske befolkningen, slik at vi kan ta mer bærekraftige valg i hverdagen og bidra til en mer rettferdig, solidarisk og bærekraftig politikk.

Bli fastgiver du også- støtt framtida!

1. Send en e-post til mathias@utviklingsfondet.no med navn og adresse, eller fyll inn skjemaet under. Du kan få skattefradrag på gaven din om du i tillegg fyller inn eller sender personnummeret ditt.
2. Opprett en avtale i din nettbank med valgfritt beløp og frekvens. Merk din betaling "Støtte til Spire". Vårt kontonummer er: 1503.21.17683.

Fradrag på skatten
Fra og med 2015 tilbyr Spire våre givere skattefradrag på gaver. Årlig gavebeløp mellom kr 500 og kr 16 800 gir rett til fradrag. Les mer om reglene for skattefradrag, på www.skatteetaten.no
 

 

Takk for ditt bidrag til en grønnere framtid!

Jeg vil bli giver

Deg
Kontakt
Adresse
Jeg vil blir fastgiver Jeg vil gi en gave
150 kr
250 kr
500 kr
valgfritt

Hvis du oppgir personnummer kan du etter gjeldende regler få skattefradrag for bidrag mellom kr 500.- og 16 800,- til frivillige organisasjoner. Skjema sendes kryptert til oss.
Nyhetsbrev