Spire

Soyalandet - les rapporten her!

Spire er aktuell med rapporten ”Soyalandet - den norske soyaavhengigheten - og veien ut”. Rapporten tar for seg politiske løsninger for å øke bruken av norske ressurser og dreie norsk matproduksjon i en mer bærekraftig retning.

>

Livet i jorda

2015 er av FN utnevnt til året for jord og Matutvalget i Spire vil i forbindelse med dette sette fokus på det komplekse næringsvevet av organismer i jorda som legger grunnlag for hele vår eksistens - og viser at vi trenger en bærekraftig forvalting av jorda.

>

Blogg

#skrivforklima: Avsluttende libretto til en mikro-opera

28. February 2015 10:00

I 24 dager har Spire, Forfatternes klimaaksjon § 112 og Nynorskens Hus/BUL  presentert 24 brev med tekstar som forfattarar og ungdommar har produsert under ein felles skrivedugnad. Hver dag har vi sendt ett nytt brev med en ny tekst til Tine Sundtoft.…

#Framtidsombud

Spire står i spissen for en bred organisasallianse som krever et framtidsombud. Se denne korte filmen og signer oppropet du også!

Du kan lese mer om Framtidsombudet på den offisielle nettsiden.