Spire

Bli med i Spires politiske utvalg eller lokallag!

Er du opptatt av miljø og bærekraftig utvikling? Brenner du særlig for et av Spires hovedtemaer: klima og miljø, internasjonalt samarbeid, matsikkerhet, internasjonal handel eller bærekraftige byer? Vil du jobbe med informasjon og politikk? Bli med i et av våre politiske utvalg eller lokallag, da vel!

>

Nå er den tredje utvekslingsrunden vår i gang!

På tirsdag forrige uke begynte Youth Camp i Uganda og Spires deltakere Helene Karlsen og Amanda Louise Helle var på plass. Youth camp er et forberedelseskurs i regi av Norec hvor deltakere i lignende utvekslingsprogrammer fra hele regionen møtes.

>