Spire

Hvordan mette verden?

Rosa Rada i Spires matutvalg har skrevet dette innlegget i Nationen om matsvinnets rolle i matsikkerhet.

>

Dine forbrukerrettigheter i Trumps hender?

Handelsutvalget i Spire arrangerte 11. mai en debatt på Blinderen om hvilke implikasjoner den mye omstridte avtalen TTIP kan ha på norske forbrukerrettigheter. TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og er en mye omdiskutert handels- og investeringsavtale som nå forhandles mellom EU og USA.

>

Blogg

Jeg vil…